Referentieprojecten

Coördinatie van ARBO-zaken bij een branche organisatie
Scope: opstellen, afstemmen en promoten van sector brede veiligheidsprogramma's.
Aandachtsgebieden: ARBO programma's, risico gerichte aanpak, lockout tagout tryout, besloten ruimten, valpreventie, intern transport, arbocatalogus, branche RI&E.

QESH (Quality Environment Safety & Health) Manager bij een producent van verpakkingen
Scope: op tijdelijke basis invullen van een brede staffunctie voor kwaliteitszorg, voedselveiligheid, arbo en milieu.
Aandachtsgebieden: hygiëne (BRC AIB); QA; claim- en klachten beheer; REACH; audits.

Programma Manager voor een Lean Manufacturing / TPS project in de chemische sector
Scope: voorraad 'finished goods' reduceren en leverbetrouwbaarheid verbeteren door toepassing van 'lean' methode.
Aandachtsgebieden: onderscheid voorraad- en ordergebonden productie; planning optimalisatie; data gericht werken; levertijden vastleggen; prestatie indicatoren; lean manufacturing; Toyota Production System; 5S.

Teamleider Tijdelijk Bureau Projectondersteuning bij een OV bedrijf
Scope: opzet van een intern projectenbureau i.v.m. herplaatsings- of outplacementtrajecten.
Aandachtsgebieden: projectmatige inzet van medewerkers op technische werkzaamheden; persoonlijke ontwikkelprogramma's; outplacement; HR; coaching.

Claim Manager voor gesloten vestigingen van een toeleverancier aan de bouwindustrie
Scope: afhandeling van schadeclaims, voortkomend vanuit garantieverplichtingen.
Aandachtsgebieden: juridisch; communicatie; bouw; case management.

Contact Info

an image
Change-Management
Postbus 11217
3004 EE Rotterdam

info@change-management.nl

T: +31 651 86 83 96