Veiligheidsprogramma's

Een georganiseerde en veilige werkomgeving is goed voor het bedrijf en de werknemers. Vanuit dit gezamenlijk belang ontstaat draagvlak voor ARBO programma's binnen een organisatie.

Veiligheidsprogramma's worden opgezet vanuit de visie dat risico's beheerst moeten worden. Vanuit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden knelpunten in kaart gebracht, die door het toepassen van 'best practices' worden bestreden.

Een praktische, doelgerichte aanpak leidt snel tot resultaten. Vanaf het moment dat veiligheidsprogramma's meer aandacht krijgen, neemt het bewustzijn toe en wordt gericht gewerkt aan verbeteringen. Naast aanpassingen aan de fysieke werkomgeving staan vooral ook verbetering van werkmethoden en het menselijk gedrag centraal. Hierdoor worden de eerste resultaten al binnen enkele maanden zichtbaar.

Contact Info

an image
Change-Management
Postbus 11217
3004 EE Rotterdam

info@change-management.nl

T: +31 651 86 83 96